Като член на Световен образователен форум България Вие се свързвате с всички останали членове по света и може да изграждате партньорства, да обменяте идеи, да споделяте добри практики и да участвате във всички инициативи на World Education Forum (проекти, програми, конференции, публикации и други).

Онлайн платформата е в процес на изграждане и Вашият принос като училище - член или Посланик на Световния образователен форум е ценен и необходим за постигане на нашата основна цел – равен достъп до качествено образование за всяко дете по света.
Регистрация за училище – член на Световния образователен форум
За да се регистрирате като училище – член на Световния образователен форум България е необходимо:1. да попълните на указания линк WEF School следните данните на латиница -- име на училището, лице за контакт, адрес, град, пощенски код, държава, e-mail за контакт на училището, съгласие за годишна такса 30лв.2. да попълните заявление за членство и да го изпратите сканирано на mariawefbg@abv.bg
Ще получите в рамките на месец след регистрацията указание за начина на плащане на годишната такса от 30лв, както и специален знак за членство.


TheAmbassadorTitle-thumb-630xauto-24630.jpg
Регистрация за Посланик на Световния образователен форум
За да се регистрирате като лице, което е посланик на Световния образователен форум България е необходимо:1. да попълните на указания линк here на латиница данните: име, фамилия,адрес, град, пощенски код, държава, e-mail за контакт, съгласие за годишна такса 30лв.
2. да попълните заявление за членство и да го изпратите сканирано на mariawefbg@abv.bg
Ще получите в рамките на месец след регистрацията указание за начина на плащане на годишната такса от 30лв., както и специален знак за членство.

Becoming an official WEF School in Bulgaria will connect you with each other as well as connect you with other WEF in other countries.
Since this website is still in its beginning stages, the first WEF schools will be best able to help us develop this website, the conversation needs, as well as the sharing of ideas throughout the US and the world.

Until the resources are more fully developed, paid membership is optional. However, we invite you to consider that level of support as a recognition of your strong interest in helping the mission of WEF be achieved.

We thank for your interest in helping the mission and vision of WEF become a reality throughout the world.

Click here to become designated as a WEF School

If you're not a school but want to support the WEF goals, you can become an ambassador from the Forum. Doing so, you've been given an official status as WEF ambassador. Ambassadors will help us to spread the news and to enlarge the platform. If you want to registrate, please click here
.